Luchtfoto van links de jobshaven en recht de Parkhaven

De Parksluizen zijn in de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw aangelegd. Het scheepvaartverkeer tussen de Schie en de Nieuwe Maas liep oorspronkelijk via de Aelbrechtskolk en de Voorhaven in historisch Delfshaven via de Ruigeplaatssluis naar Schiemond. In 1923 werd gestart met de aanleg van de Coolhaven en in 1928 werd opdracht gegeven tot de aanleg van de Parksluizen. De sluizen waren in 1933 gereed en verbinden nu de Coolhaven met de Parkhaven.

Van der Lecq
De architect van de Parksluizen was Bastiaan van der Lecq. Hij was van 1925 tot 1933 in dienst bij Gemeentewerken en werkte daarna als zelfstandig architect in Rotterdam. Hij ontwierp naast de Parksluizen nog vele andere gebouwen in Rotterdam, waaronder het gebouw van de Rivierpolitie dat vlakbij de sluizen te zien is aan de St. Jobshaven. Daarnaast ontwierp hij o.a. enkele scholen, loodsen en kantoorpanden voor scheepvaartbedrijven, een kerk en zeven radarposten langs de Maas. Deze laatste zijn inmiddels vervangen een nieuw walradarsysteem met nieuwe radarposten. Enkele radarposten naar ontwerp van Van der Lecq zijn gesloopt, enkele doen nu dienst als woonruimte.

Parksluizen
Het sluizencomplex bestaat uit acht bedieningsgebouwen in een zakelijk-expressionistische stijl. De sluizen en een groot aantal gebouwen zijn nog steeds in gebruik. Jaarlijks passeren ongeveer 22.000 schepen de Parksluizen. De kiosk is het kleinste gebouw van het sluizencomplex en werd o.a. gebruikt voor de verkoop van snoep, tijdschriften en souvenirs. Tot wanneer de kiosk in gebruik was, is helaas (nog) niet bekend.

Van leegstand naar galerie
Na jarenlange leegstand diende Suzanne Vonk in 2011 een subsidie-aanvraag voor Delfshavense Duiten in bij deelgemeente Delfshaven met het idee om van de kiosk een kleine galerie te maken voor creatieven uit Delfshaven Zij kreeg deze Duiten toegewezen. Ook Gemeentewerken, sinds 2011 beheerder van de bruggen en sluizen in Rotterdam, was enthousiast en ging akkoord met niet-commercieel gebruik van het gebouw. Lange tijd bleef het onduidelijk of de galerie door kon gaan in verband met een vermoeden van asbest en de status van monument die de Parksluizen tegenwoordig hebben. Eind mei 2012 kreeg Suzanne groen licht en vanaf begin juli 2012 is de kiosk weer in gebruik. 

Meer informatie welkom!
Dit verhaal is nog niet compleet, iedereen die meer informatie heeft over het gebruik van de kiosk wordt uitgenodigd om contact op te nemen!

Voor meer informatie over de geschiedenis van de Parksluizen en dit gebied, zie Links.