10 februari - 28 april 2018 • Carolin Lange & Dico Kruijsse

#22 We are All Under The Same Sun

Case study 'Parksluizen Kiosk' 1:1 

We are All Under The Same Sun is een project waarin zonlicht en haar invloed op ruimtes onderzocht wordt. Het draaien van de aarde om de zon zorgt voor voortdurende veranderingen in licht en hoe we ruimtes ervaren. Dit fenomeen kan vastgelegd worden met een lichtgevoelig proces genaamd cyanotypie, dat werd ontwikkeld om zonlicht te meten. Later werd cyanotypie bekend door haar gebruik in architectonische blauwdrukken. Het project heeft als doel het samenbrengen van lichtmeting en ruimtelijke visualisatie in een poging om cyanotypie te herdefiniëren. Tijdens de tentoonstelling wordt de kiosk - ontworpen door architect van der Lecq - gebruikt als belichtingsapparaat voor het maken van zonneprints van haar omgeving, ramen, muren, omliggende gebouwen en objecten.

Zie voor meer informatie: Carolin Lange & Dico Kruijsse

Curator: Marijke Appelman